romanian english

Anale UAIC, Tomul LXIV, Științe juridice, 2018, Supliment

  : SILVIA LUCIA CRISTEA, VIOREL BĂNULESCU, Dreptul la protecţia datelor personale ...
  : ANDREEA VERTEȘ-OLTEANU, Ascensiunea roboților, o cutie a Pandorei?
  : CODRUŢA GUZEI-MANGU, Dreptul la Internet de mare viteză ...
  : CARMEN MOLDOVAN, Regimul de supraveghere prin intermediul Internetului și drepturile fundamentale
  : ANDRA IFTIMIEI, Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat
  : DIANA MĂDĂLINA MOCANU, IA în UE: o odisee legală
  : ADRIAN CRISTIAN MOISE, Cyberwarfare-ul – O formă actuală de conflict
  : ANA-MARIA GOLDAN, Protecția copiilor în mediul online
  : ȘTEFAN RĂZVAN TATARU, Protecția datelor cu caracter personal în activitatea farmaciilor online
  : DRAGOȘ RADULESCU, Egalitatea de tratament a bărbaților și femeilor în raporturile de muncă
  : HORIA ALEXANDRU MODRAN, Transferul transfrontalier de date cu caracter personal
  : ANDREEA ȘERBAN, Soluționarea litigiilor privind datele cu caracter personal
  : ALEXANDRA-TEODORA OPREA, Reglementări europene aplicabile societăților „born global”...
  : ALEXANDRA TIGHINEANU, Impactul Internetului asupra criminalității
  : CARMEN TAMARA UNGUREANU, Platformele colaborative online – Provocări juridice europene
  : IOANA MARIA COSTEA, Sediul permanent în comerțul electronic
  : NICOLETA RODICA DOMINTE, Reflecții privind limitele dreptului de autor și utilizatorii Internetului
  : MARIA DUMITRU, Inteligența artificială – Între extazul tehnologiei și agonia răspunderii civile
  : OLESEA PLOTNIC, RODICA CRUDU, Prezența consumatorului în drepturile de proprietate intelectuală
  : CARMEN VĂSCU, Contractul electronic de credit constituie titlu executoriu?
  : YURI MELIK-OHANJANYAN, Règlement en ligne des litiges ...
  : CRISTIAN ONICA, Analiza de perspectivă a comerțului realizat prin intermediul mijloacelor electronice
  : MIRELA CARMEN DOBRILĂ, Buna credință (bona fides) la încheierea contractelor pe Internet....
  : DESPINA-MARTHA ILUCĂ, ALIN CIPRIAN SIMION, Platformele de crowdfunding ...
  : IONELA-DIANA PĂTRAȘC-BĂLAN, Cyberjustice. Justiția predictivă și litigiile referitoare la investiții
  : RADU POPA, Deficiențe tehnice și juridice ale înregistrării de stat a bunurilor imobile ...
  : Volum Integral
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.0879 sec.
  292087348