romanian english

CODRUŢA GUZEI-MANGU, Dreptul la Internet de mare viteză ...

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze impactul pe care legea cu privire la dreptul de internet de mare viteză, principiul „net neutrality” şi conţinutul art. 11 şi 13 ale Directivei europene cu privire la drepturile de autor în domeniul pieţei digitale unice îl au asupra dreptului la informaţie al cetăţenilor europeni. În acest sens, vom observa că, în timp ce dreptul la internet de mare viteză şi principiul „net neutrality” influenţează în mod pozitiv dreptul la informaţie, potenţând un acces mai eficient la aceasta, prevederile art. 11 şi 13 ale Directivei europene cu privire la drepturile de autor în domeniul pieţei digitale unice par să determine un impact negativ asupra dreptului la informaţie, tinzând la o limitare a acestuia.

Cuvinte cheie: dreptul la internet de mare viteză, „net neutrality”, dreptul de a primi şi de a comunica informaţii, piaţa digitală unică, drepturi de autor


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0973 sec.
292087348