romanian english

CRISTIAN ONICA, Analiza de perspectivă a comerțului realizat prin intermediul mijloacelor electronice

Rezumat: La scară internațională, comerțul electronic cumulează popularitate și  dezvoltă o multitudine de relații noi între subiecți. Unele state se dovedesc a fi extrem de progresiste și nu ezită să reglementeze sau să stabilească o accepțiune unică referitor la o anumită tehnologie nou-apărută sau asupra unui noi relații sociale bazate pe tehnologii. Alte state sunt încă sceptice și nu se avântă să reglementeze noile raporturi apărute, menținându-le în afara reglementărilor sau chiar în afara legii. Implementarea tehnologiilor noi bazate pe Blockchain, Internetul obiectelor (IoT) sau contractele Smart promit o mulțime de beneficii, însă care vin la un preț anumit. Abordând beneficiile, putem evidenția transaprența, conveniența utilizării tehnologiilor noi pentru comerțul electronic, eficiența costurilor și eficiența timpului, posibilitatea de personalizare și de adaptare a tehnologiilor la un tip specific de comerț.Prețul care totuși urmează a fi plătit este definit de securitatea cibernetică, fenomene ca phishing sau fraude legate de plățile electronice care cresc și se dezvoltă odată cu comerțul electronic reprezintă o industrie ilegală care prejudiciază acest domeniu cu aproximativ 50 miliarde USD în fiecare an. Faptul că comerțul internațional este reglementat de o convenție ce datează din 1980 nu ne ajută mult, suntem martori a unei revoluții în domeniul relațiilor comerciale, iar reglementarea uniformă a acestora trebuie să devină un obiectiv internațional din timp ce acestea vin să modifice modul clasic de gandire și de acționare. Toate aceste schimbări au loc în direct, faptul că statele nu întreprind o careva măsură nu va opri progresul, tocmai din aceste considerente comunitatea internațională trebuie să prea atitudine și să dezvolte o accepțiune unică și o aplicare unică a reglementărilor în domeniul acestor noi sfere.

Cuvinte cheie: comerț electronic, securitate, legislație, internațional, IoT, contracte Smart


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0824 sec.
292087348