romanian english

OLESEA PLOTNIC, RODICA CRUDU, Prezența consumatorului în drepturile de proprietate intelectuală

Rezumat: Un standard sau un set de standarde este limitat sau exhaustiv atunci când exclude din obiectivul său de aplicare aplicarea complementară a oricărui alt standard. Un studiu al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) realizat în 2016 a estimat că comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate a fost în valoare aproximativ 461 miliarde USD. În aceste circumstanțe, trebuie să recunoaștem că beneficiar final în comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate sunt consumatorii. Proprietarul unui drept intelectual nu poate obține protecție suplimentară în comparație cu cea care îi oferă legislația care își organizează în mod specific dreptul, dacă nu absoarbe în totalitate chestiunea protecției consumatorilor în calitate de beneficiari de produse și servicii. Obiectivul acestui articol este de a analiza, într-o perspectivă comparativă, modul în care dreptul de proprietate intelectuală și dreptul consumatorului interacționează în noul mediu de afaceri al economiei bazate pe cunoaștere.

Cuvinte cheie: proprietate intelectuală, comerț electronic, consumator, produs contrafăcut, piraterie.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0954 sec.
292087348