romanian english

ALEXANDRA-TEODORA OPREA, Reglementări europene aplicabile societăților „born global”...

Rezumat: Societățile „born global” sunt acele societăți care se orientează către desfășurarea activității economice pe plan internațional încă de la momentul înființării sau imediat după înființare și care se organizează din punct de vedere managerial, structural și juridic pentru a servi în mod eficient o piață internațională. Activitatea acestor societăți comportă o serie de dificultăți și diferențieri inedite comparativ cu activitatea societăților create pe structuri clasice care pătrund ulterior în mediul internațional pe cale electronică. Articolul tratează chestiuni de dificultate juridică privitor la legislația aplicabilă societăților „born global” care operează online, vizând în mod particular legislația aplicabilă acestor societăți, inițiativele legislative pe plan european în această privință și posibile implicații juridice și economice derivând din modele societare și economice existente.

Cuvinte-cheie: societăți „born global”, comerț electronic, comerț internațional, societăți multinaționale, conflict de legi, dreptul internetului.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0892 sec.
292087348