romanian english

Anale UAIC, Tomul LXVIII, Ştiinţe Juridice, FOSIDHUS 2022

  : Ioan-Dumitru Apachiței: Particularităţi ale investigaţiei criminalistice în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale
  : Olga Cataraga, Piotr Petcovici, Victoria Prisăcaru: Probleme de diagnostic în expertiza grafică
  : Ion Covalciuc: Subiecţii implicaţi în administrarea probelor în procesul penal – riscuri şi oportunităţi
  : Vasile Drobotă, Lucian Lipan Grosu: Idei fundamentale şi particularităţi specifice privind identificarea grafoscopică
  : Ancuța-Elena Franț: Arhitectura criminalistică: o nouă dimensiune a criminalisticii
  : Irina Iacub: Evaluarea carenţelor actului de justiţie: studiu de caz
  : Vitalie Jitariuc: Rolul şi importanţa măsurilor speciale de investigaţii la documentarea, cercetarea şi descoperirea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane
  : Marius Cosmin Macovei, Rareş Vasile Voroneanu Popa, David Alexandru Pădurariu, Diana Zămosteanu: Expertiza criminalistică ...
  : Oleg Pantea: Comunicarea asertivă cu persoanele deţinute un drept fundamental sau obligaţiune a autorităţilor?
  : Narcisa-Roxana Rotaru: Tehnici de prelevare a urmelor de sânge. Aspecte generale
  : Vitalie Rusu, Natalia Janu: Unele particularităţi metodologice privind investigarea infracţiunilor din domeniul insolvabilităţii
  : Vitalie Rusu, Andrei Nastas: Abordări conceptuale privind tactica audierii persoanelor care fac declaraţii cu bună ştiinţă false
  : Maria-Raluca Sotir: Unele aspecte teoretice privind percheziţia
  : Aura Ţabără, Costel Gîtlan: Manifestări ale cyberbullyingului în rândul tinerilor. Direcţii de investigare
  : Andreea Luciana Urzică: O pledoarie pentru conştientizarea erorilor cognitive în procesarea şi interpretarea probelor furnizate de martori. Argumentele psihologiei
  : Djulieta Vasiloi: Unele particularităţi ale metodelor criminalistice utilizate în legătură cu victima infracţiunii
  : Vasile Ioan Vidrighin, George Cătălin Grosu: Tactica ascultării persoanei vătămate minore în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale în faţa instanţei – aspecte teoretice şi practice
  : Tatiana Vizdoagă, Lucia Rusu: Tactica participării apărătorului în cadrul procedeelor probatorii
  : Tatiana Vizdoagă, Lucia Rusu: Tactica apărării în sistemul criminalisticii
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.0885 sec.
  292087348