romanian english

Echipa editorială

Redactor-şef

Profesor dr. Tudorel TOADER, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Director ştiinţific

Profesor dr. Carmen Tamara UNGUREANU, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Consiliu editorial

Conferenţiar dr. Marius Nicolae BALAN, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Profesor dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Lector dr. Mihai DUNEA, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Asistent dr. Despina Martha ILUCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Conferențiar dr. Carmen MOLDOVAN, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Conferenţiar dr. Septimiu Vasile PANAINTE, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Lector dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Consiliu Științific

Din comitetul științific fac parte membrii Consiliului Editorial, membrii Comitetului științific în cazul Volumelor Speciale și referenți asociați.

Dezvoltare pagină Web

Ciprian ICHIMFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0800 sec.
292087348