romanian english

Anale UAIC, Tomul LXV, Științe juridice, Supliment

  : IOANA MARIA COSTEA, Ultima umanizare – impunerea roboţilor
  : SILVIA LUCIA CRISTEA, VIOREL BĂNULESCU, Implicaţiile internetului asupra efectelor fuziunii societăţilor
  : CARMEN TAMARA UNGUREANU, Cyber-mercantilizarea fiinţei umane din perspectiva dreptului comerţului internaţional
  : LUCIA IRINESCU, Noi provocări în era digitală. Politica de concurenţă
  : CODRUŢA E. GUZEI MANGU, Sistemul „social credit”
  : MIRELA CARMEN DOBRILĂ, Sharenting ul, construirea identităţii on line a copiilor ...
  : DORIN JOREA, Contractele electronice ale minorilor
  : IONELA DIANA PĂTRAŞC BĂLAN, Soluţionarea online a litigiilor izvorâte din contractele ...
  : ALEXANDRA TEODORA OPREA, Impactul tehnologiei informatice asupra legislaţiei pieţelor de capital ...
  : TUDOR MATEI RUSU, Externalizarea internaţională a activităţii întreprinderilor ...
  : RAMONA DANIELA STÂNGACIU, Limite ale implicării tehnologiei în soluţionarea prin mijloace alternative a litigiilor ...
  : CARMEN MOLDOVAN, Atacurile cibernetice şi legitima apărare în dreptul internaţional
  : MIHAI DUNEA, Unele provocări juridico penale ca urmare a evoluţiei tehnologiei informaţiei
  : ANCUŢA ELENA FRANŢ, Criminalistica predictivă – un reper important în evoluţia criminalisticii
  : ADRIAN CRISTIAN MOISE, Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu
  : DESPINA MARTHA ILUCĂ, De la sare la Libra coin ...
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.1005 sec.
  292087348