romanian english

CARMEN TAMARA UNGUREANU, Platformele colaborative online – Provocări juridice europene

Rezumat: Economia colaborativă, aflată în plină ascensiune la nivel global, presupune modele de afaceri care funcționează prin intermediul platformelor colaborative online. În prima parte a lucrării este explicată noțiunea de platformă colaborativă online, tipurile de platforme care activează în diferite sectoare ale economiei și locul acestora în economia colaborativă. În cea de a doua parte, sunt analizate două dintre problemele juridice pe care le ridică platformele colaborative online și sunt identificate posibile soluții.

Cuvinte cheie: platformă colaborativă online, economie colaborativă, serviciu al societății informaționale, acces la piață, protecția consumatorului


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0780 sec.
292087348