romanian english

Secţiuni

Drept public. Această secțiune include articole de drept constituțional, drept administrativ, drept financiar, drept electoral, dreptul mediului, drept de asigurări sociale.

Drept penal și științe penale. Această secțiune include articole de drept penal, o lege executiv general sau special, infracțiuni în baza unor legi speciale, criminologie medico-legale.

Drept privat. Această secțiune include articole de drept civil parte generală,  reale, obligaţii, contracte și succesiuni, proprietate intelectuală, dreptul muncii, dreptul comerţului internațional, drept internațional privat.

Drept European și Drept internațional. Această secțiune include articole privind elemente ale dreptului european sau armonizare a legislației naționale.

Recenzii. Această secțiune include recenzii ale unor lucrări științifice importanta în domeniul științelor juridice.

Comentarii de jurisprudență. Această secțiune include comentarii cu privire la jurisprudența națională sau internațională relevantă.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0725 sec.
292087348