romanian english

Anale UAIC, Tomul LXVI, Științe juridice, Supliment

  : Carmen Tamara UNGUREANU: The Ubiquity of Law in Cyberspace ... Introduction
  : Lucia IRINESCU: Uber, un nou model de afacere și implicațiile sale asupra concurenței
  : Oksana KIRIIAK: Digital contracts: Thinking in trends
  : Ștefan Răzvan TATARU: Internet Cookies – fișierele cu răvaș juridic
  : Luiza Cristina GAVRILESCU: Evaluarea condițiilor exercitării controlului caracterului abuziv ...
  : Juanita GOICOVICI: The Traders' Liability for Lack of Conformity ...
  : Aura Elena AMIRONESEI: Concurența neloială în sfera rețelelor de socializare
  : Costina LOREDANA: Propuneri de legere ferenda ...
  : Marius BRANICI: Factoring online și platforme de comercializare a facturilor. ...
  : Tudor-Matei RUSU: Răspunderea contractuală a platformelor de intermediere
  : Daniela-Ramona STÎNGACIU: Non-assertion pledges sau despre figuri juridice proteice
  : Alexandru TOMA: Provocări ale dreptului de autor în contextul pieței unice digitale
  : Nicola Horia ȚIȚ: Considerații cu privire la comunicarea prin e-mail ...
  : Silvia USCOV, Mirela Nicola MORAR: Desfășurarea proceselor prin videoconferință ...
  : Oana MUNTEANU: Dosarul electronic ...
  : Aniela Flavia TICAU SUDITU: Digital Legacy
  : Mirela Carmen DOBRILĂ: Quo vadis învățarea on-line în timpul pandemiei ...
  : Mihai DUNEA: Aplicarea teoriei ubicuității în identificarea locului ...
  : Ancuța Elena FRANȚ: Identificarea comportamentului simulat prin procesarea limbajului natural
  : Adrian COROBANĂ: Regimul sancțiunilor cibernetice în Uniunea Europeană
  : Carmen MOLDOVAN: Limite ale dreptului internațional în spațiul cibernetic fără limite
  : Lăcrămioara POPA, Lorena-Elena STĂNESCU: Reflecții juridice cu privire la activitățile de „urmărire”
  : Anale UAIC, Tomul LXVI, Științe juridice, Supliment
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.0897 sec.
  292087348