romanian english

ALEXANDRA TIGHINEANU, Impactul Internetului asupra criminalității

Rezumat: Scopul de bază al acestui articol este să atragă atenția asupra faptului că internetul nu este doar o comoditate pentru utilizatorii săi, dar poate deveni și o armă împotriva acestora. Astfel, la moment întreaga omenire se confruntă cu impactul internetului asupra cotidianului, iar metodele și mijloacele de luptă împotriva acestui fenomen nu sunt suficient de convingătoare, în special pentru țările subdezvoltate, care sunt folosite de către infractori drept teritoriu pentru desfășurarea operațiunilor sale.

Mai mult decît atât, vreau să menționez că Internetul nu este prezent doar în cadrul infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor, acesta este utilizat drept mijloc de comitere a diverselor categorii de infracțiuni.

Cuvinte-cheie: criminalitate, prevenire, grup criminal organizat, internet.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0798 sec.
292087348