romanian english

IONELA-DIANA PĂTRAȘC-BĂLAN, Cyberjustice. Justiția predictivă și litigiile referitoare la investiții

Rezumat: Tehnologia informatică (TI) este folosită pe scară largă în justiție. Fie că este utilizată ca infrastructură a dematerializării procedurilor judiciare (e-justice), fie că servește la soluționarea litigiilor online (cyberjustice), TI reprezintă o realitate a justiției contemporane. Posibilitatea de anticipare a soluțiilor instanțelor folosind algoritmi în cadrul conceptului de justiție predictivă oferă o nouă perspectivă asupra viitorului. Cu toate acestea, utilizarea informaticii în domeniul justiției trebuie să aibă în vedere necesitatea respectării garanțiilor procesuale oferite părților și nu poate avea drept rezultat înlocuirea omului în activitatea de soluționare a litigiilor, ci poate constitui un instrument util în eficientizarea activității acestuia. Articolul de față își propune să prezinte modalitățile în care informatica este utilizată în justiţie, provocările, dar și perspectivele integrării sale în sistemul judiciar național și european. De asemenea, va aduce în dezbatere conceptul de justiţie predictivă şi posibilitatea folosirii algoritmilor pentru anticiparea soluţiilor în litigiile referitoare la investiţii, având ca bază de pornire rezultatele studiului privind prezicerea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte-cheie: e-justiție, e-law, cyberjustice, justiție predictivă, soluționarea litigiilor privind investițiile străine.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0832 sec.
292087348