romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Regimul de supraveghere prin intermediul Internetului și drepturile fundamentale

Rezumat: Lucrarea își propune să analizeze efectele pe care le poate avea asupra protecției unor drepturi fundamentale (în mod special, dreptul la viață privată și libertatea de informare) interceptarea comunicațiilor, schimbul de informații cu guverne străine și obținerea de informații de la furnizorii de servicii, aspecte analizate în cea mai recentă hotărâre pronunțată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom (13 septembrie 2018).

Cuvinte cheie: comunicații electronice, viață privată, garanții procedurale, confidențialitate


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0927 sec.
292087348