romanian english

ANDREEA ȘERBAN, Soluționarea litigiilor privind datele cu caracter personal

Rezumat: Noua reglementare a datelor cu caracter personal oferă persoanei vizate – persoana ale cărei date sunt prelucrate de către operator – o poziție de control asupra modului în care informațiile despre sine sunt utilizate, acest control traducându-se printr-o serie de drepturi pe care legislația europeană pune mare accent în Regulamentul general privind protecția datelor. În vederea asigurării respectării drepturilor sale, persoana vizată are la dispoziție două căi de acces la justiție: calea administrativă și calea judiciară. Prezentul studiu prezintă principalele aspecte ale parcursului juridic al unui litigiu în materia datelor cu caracter personal, relevând rolurile părților implicate în litigiu.

Cuvinte-cheie: protecția datelor cu caracter personal, soluționarea litigiilor, plângeri privind protecția datelor, RGPD


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348