romanian english

NICOLETA RODICA DOMINTE, Reflecții privind limitele dreptului de autor și utilizatorii Internetului

Rezumat: De la primul program pentru calculator creat în secolul al XIX-lea până în era Internetului, cadrul juridic al dreptului de autor a constituit subiectul unor efervescente dezbateri și modificări ale legislației creionate în jurul ideii de consolidare a protecției prin prisma armonizării intereselor autorilor cu interesul oamenilor captivați de conținutul operele literare, artistice și științifice. Internetul reprezintă spațiul virtual în care conținutul operelor poate fi diseminat către public, prin modificarea suportului pe care este fixată opera, fără „a se pierde bucuria lecturii”, a întâlnirii cu opera de artă. Pe de altă parte, Internetul facilitează posibilitatea de transformare a unei operei originale într-o operă derivată de către un utilizator, de cele mai multe ori fără acordul autorilor. În cuprinsul articolului, vom analiza convergența dintre limitele dreptului de autor și utilizatorii Internetului, în contextul conturării unor noi dispoziții normative.

Cuvinte cheie: dreptul de autor, utilizator, limite, operă de artă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0775 sec.
292087348