romanian english

Anale UAIC, Tomul LXVII, Științe juridice, supliment

  : Carmen-Ecaterina Ciobâcă, Iulia-Elena Zup: The Idea of Europe and Challenges in Legal Translation.
  : Michaela Wolf: Babel and its Consequences: Legal Translation ...
  : Dan-Constantin Mâţă: „Subiectele muncii lui sunt româneşti.”...
  : Iulia-Elena Zup: German in Greater Romania. Legal translations and Romanian-German cultural dialogue
  : Alina Bruckner: Damaschin Bojincă – Legal Scholar and Translator in Pre-Modern Romanian Culture
  : Mihai Floroaia: Discursul judiciar utilizat de aparatul inchizitorial
  : Colin D. Robertson: EU Legal Language, Translation and Terminology ...
  : Georgiana I. Badea, Lavinia-Maria Tec: Recommandations linguistiques et habitudes langagières et protocolaires ...
  : Daniela Dincă: Traductologie de corpus et formation des traducteurs juridiques
  : Carmen-Ecaterina Ciobâcă: Contexte et bagage cognitif dans la traduction spécialisée ...
  : Adrien Bell Mandeng: Legal Translaboration for Effective Intercultural Communication
  : Carmen-Tamara Ungureanu: Inadvertenţe în traducerile oficiale ale textelor legislaţiei europene
  : Sonia Berbinski, Weiwei Guo, Corina Veleanu: Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de covid-19
  : Nicoleta-Rodica Dominte, Simona-Catrinel Avarvarei: Armonii juridico-semantice sau ...
  : Anale UAIC, Tomul LXVII, Științe juridice, Supliment
  : Mirela-Carmen Dobrilă: Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare ...
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
  292087348