romanian english

SISTEM PEER-REVIEW

Analele Ştiinţifice UAIC, seria Ştiinţe juridice utilizează sistemul de evaluare blind peer review.

Articolele vor fi inițial supuse unei analize a echipei editoriale printr-un screening tehnic pentru a verifica coerența cu politicile, structura tematică și caracteristicile Analelor UAIC.

Materialele transmise vor fi identificate ca şi tema si atribuite unui sub-domeniu. Ulterior, se va secretiza autorul şi afilierea acestuia.

Materialul secretizat va fi transmis împreuna cu fişa de evaluare către un membru ai comitetului ştiinţific cu specialitate în respectiva secţiune.

Evaluarea se va face având in vedere următoarele criterii: noutatea şi pertinenţa temei, respectarea structurii propuse de revistă, noutatea şi pertinenţa analizei critice, actualitatea surselor bibliografice.

Fiecare membru evaluator va realiza o evaluare finală, cu următoarele variante: propus spre publicare, propus spre publicare cu modificări, respins la publicare. Propunerile de modificări vor fi redactate clar de către evaluator şi sunt obligatorii pentru autor.

Comitetul de redacţie va comunica autorului rezultatul evaluării prin email. In cazul propunerii spre publicare cu modificări, autorul are opţiunea de a reveni cu forma modificată în termen de 15 zile.

Procesul de evaluare poate dura până la 3 luni de la data primii materialelor. Materialele vor fi publicate în primul număr, care apare după finalizarea procesului de evaluare.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0958 sec.
292087348