romanian english

CARMEN VĂSCU, Contractul electronic de credit constituie titlu executoriu?

Rezumat: Prezentul studiu aduce în discuție o temă de actualitate și de interes practic, respectiv dacă un contract de credit perfectat în formă electronică reprezintă titlu executoriu. Lucrarea abordează, din perspectivă teoretică, validitatea, proba și puterea executorie a unui astfel de contract, detaliind regimul juridic al înscrisului în formă electronică și al înscrisului pe suport informatic. Totodată, studiul prezintă principalele soluții asupra cărora s-au oprit instanțele de judecată în această materie.

Cuvinte cheie: contract electronic, titlu executoriu, înscris în formă electronica, înscris pe suport informatic.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348