romanian english

Anale UAIC, Tomul LXVIII, Ştiinţe Juridice, FOSIDHUS 2021

  : Ion Covalciuc: Admisibilitatea probelor în procesul penal ...
  : Alin Petrea: Despre „nevinovăție” în dreptul procesual penal român și în criminalistică
  : Vasile Ioan Vidrighin, George-Cătălin Grosu: Soluții jurisprudențiale de desființare ...
  : Boaz Oyoo Were: The challenges of procuring forensic evidence and criminal proceedings in Kenya
  : Valeriu Bujor, Larisa Buga: Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire a infracționalității
  : Valeriu Bujor, Andrei Clașevici: Conceptul de securitate criminologică în spațiul post-sovietic
  : Costică Ciocan: Dileme postdelictuale – între asumarea responsabilității și negarea faptei comise (I)
  : Irina Iacub: Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică
  : Ryma Kliuchko: Information relations as an object of criminal law protection in the information society
  : Bianca Maria Carmen Predescu, Ioana Raluca Scurtu: Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori
  : Alexei Barbăneagră, Petru Boloș: Abordări doctrinare și jurisprudențiale privind infracțiunile de corupție
  : Petruț Ciobanu: Investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier
  : Doru Ioan Cristescu: Elemente de tactică cu privire la trecerea ...
  : Mihail Gorincioi: Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție
  : Marius-Cosmin Macovei, Rareș-Vasile Voroneanu-Popa: Considerații privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și ...
  : Bogdan Liviu Pănoiu: Aspecte teoretice și practice privind cauzele speciale ...
  : Mihai Alexandru Stanciu: Aspecte de practică neunitară privind unele infracțiuni contra familiei
  : Ivan Ungurean: Fenomenul îmbogățirii ilicite: aspecte criminalistice
  : Cristina Gavriluță, Costel Gîtlan: Violența în familie în pandemia Covid-19 ...
  : Lavinia Pricină-Bobeică: Masca de protecție – barieră în procesul de ascultare a suspectului sau inculpatului
  : Djulieta Vasiloi: Fluctuații ale criminalității pe timp de pandemie
  : Lavinia-Mădălina Adam: Elemente cu specific feminin ce pot fi incidente ...
  : Raluca Iuliana Diac: Influențarea declarațiilor martorilor prin tactici psihologice
  : Darya Ivinskaya: The psychologist as a potential subject of social impact on convicts
  : Valeria Pîrlea: Clasificarea multiaxială a tatuajelor. Importanța acesteia pentru investigațiile criminalistice
  : Nicolae Carauș: Necesitatea și proporționalitatea prelevării probelor biologice ...
  : Vasile Drobotă: Tipuri de urme care fac obiectul de studiu al traseologiei ...
  : Mihail Gheorghiță, Anatol Rotari: Temeiurile, procesul și tactica audierii expertului judiciar
  : Adela Kovács: Dactiloscopia între arheologie și criminalistică...
  : Efim Obreja, Nicolae Gurău: Determinarea vechimii absolute a documentelor pretins istorice din sec. XVII și XIX. Studiu de caz
  : Gabriel Păduraru: Criterii, tactici și metode de bază folosite în cercetarea la fața locului
  : Vitalie Rusu, Serghei Gavajuc: Reflecții de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activității speciale de investigații
  
  Facultatea de Drept
  .

  B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
  Secretariat cursuri IF:
  +40 232 201058
  +40 232 201158
  Fax: +40 232 201858
  Secretariat cursuri IFR:
  +40 232 201272
  Fax: +40 232 201872


  Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
  Server-ul a generat răspunsul în 0.0914 sec.
  292087348