romanian english

Anale UAIC, Tomul LXIV, Ştiinţe Juridice, 2018, Supliment Studenți

Volumul include lucrări ale studenților Facultății, de la nivel licență și de la diferite specializări de master. Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0768 sec.
292087348