romanian english

ȘTEFAN RĂZVAN TATARU, Protecția datelor cu caracter personal în activitatea farmaciilor online

Rezumat: Datele privind sănătatea sunt incluse în categoria datelor sensibile și sunt unele dintre cele mai valoroase date cu caracter personal având în vedere prejudiciul pe care l-ar putea genera prelucrarea ilegală ori neautorizată a acestora. În contextul apariției și utilizării farmaciilor online pentru achiziția de produse farmaceutice, inclusiv cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, ne propunem să analizăm impactul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal asupra comerțului electronic cu medicamente. În prima parte a studiului ne propunem să evidențiem cerințele legale care trebuie îndeplinite pentru ca o farmacie online să poată comercializa produse în statul de origine și în piața internă a Uniunii Europene. În a doua parte a studiului vom analiza tipurile de date care sunt prelucrate de către o e-farmacie, scopurile și temeiurile juridice care stau la baza prelucrării și, nu în ultimul rând, transferul acestor date către terțe persoane.

Cuvinte cheie: protecția datelor cu caracter personal, farmacie online, comerț electronic cu medicamente, drept farmaceutic.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0847 sec.
292087348