romanian english

DIANA MĂDĂLINA MOCANU, IA în UE: o odisee legală

Rezumat: Întrucât, în cuvintele Parlamentului European, umanitatea se află în pragul unei ere în care roboții, boții, androizii și alte materializări ale inteligenței artificiale (IA) din ce în ce mai sofisticate par să declanșeze o nouă revoluție industrială, acest articol își propune să analizeze peisajul juridic european actual în fața acestei adevărate schimbări de paradigmă. Plecând de la implicațiile și efectele juridice ale acestui fenomen, inclusiv asupra domeniului judiciar însuși și modului de desfășurare al activității jurisdicționale, voi încerca să inventariez provocările ridicate mai ales în ceea ce privește normele de drept civil referitoare la răspundere, dar și în legătură cu asigurarea nediscriminării, respectarea garanțiilor procedurale, transparența și inteligibilitatea proceselor decizionale.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială, dreptul UE (Uniunii Europene), răspundere, discriminare, transparență


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0906 sec.
292087348