romanian english

HORIA ALEXANDRU MODRAN, Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

Rezumat: Acest studiu definește și explică conceptul de transfer transfrontalier de date, abordând, de asemenea, problema transferului de date cu caracter personal către statele terțe în contextul Regulamentului general privind protecția datelor. Transferul transfrontalier de date este una dintre cele mai importante probleme ale legislației privind protecția datelor. În epoca unor rețele complexe, este posibil din punct de vedere tehnic ca o companie să își păstreze datele într-un centru de date străin și, apoi, să le obțină și să le utilizeze fără întârziere. Această posibilitate poate fi exploatată de companii pentru a eluda legislația națională și europeană privind protecția datelor, prin stocarea datelor personale sensibile în centrul de date din străinătate Nevoia de a analiza interesul companiilor pentru transferul datelor în străinătate față de interesul persoanelor vizate în protejarea propriilor date a condus la adoptarea unui cadru de reglementare relativ complex. Cu toate acestea, transferul de date în străinătate continuă să ridice multe probleme, adesea generate de dificultățile legiuitorului de a anticipa diversele scenarii care pot implica transferuri de date în străinătate, precum și de interpretarea diferită a normelor existente de către autorități și practicieni.

Cuvinte cheie: transfer de date transfrontalier, date cu caracter personal, state terțe, regulamentul general privind protecția datelor


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0735 sec.
292087348