romanian english

DESPINA-MARTHA ILUCĂ, ALIN CIPRIAN SIMION, Platformele de crowdfunding ...

Rezumat: În mecanismul de crowdfunding ca nouă formă de finanţare participativă, platforma online are o importanţă deosebită, fiind mai mult decât un simplu intermediar. Rolul platformei este incontestabil, încât apreciem că existenţa unei platforme reprezintă o condiţie sine qua non pentru calificarea unei operaţiuni ca fiind de finanţare participativă. Astfel, considerăm esenţială cercetarea aspectelor privind funcţionarea platformei de crowdfunding, pentru a explica mecanismul acesteia şi pentru a deduce o serie de reguli de conduită pe care le vom trata în mod distinct. În paralel cu planul juridic şi economic, vom analiza o parte dintre vulnerabilităţile sistemului informatic asociat tranzacţiilor online în mecanismul de crowdfunding, încercând să determinăm dacă protecţia şi securitatea promisă utilizatorilor platformei este una reală.

Cuvinte cheie: platformă, finanţare participativă, crowdfunding, vulnerabilitate sistem informatic, tranzacţie online


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0796 sec.
292087348