romanian english

Ion Covalciuc: Admisibilitatea probelor în procesul penal ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-1

Rezumat: Întreaga activitate procesual penală este concentrată pe problema probelor. De felul în care legiuitorului îi reuşeşte reglementarea probaţiunii procesual penale depinde realizarea dezideratelor statului în relevarea şi combaterea fenomenului infracţional şi nu în ultimul rând asigurarea dreptului la un proces echitabil. Admisibilitatea probelor, având un loc aparte în acest proces, cu atât mai importantă este reglementarea normativă dar şi abordarea jurisprudenţială a acestui institut procesual penal.

Cuvinte-cheie: proces penal, probă, mijloc de probă, procedeu probator, măsuri speciale de investigaţii, organ de control, organ de constatare, ofiţer de investigaţii.

Referinţe

Levasseur G., Chavanne A., Droit pénal et procédure pénale, Sirey, Paris, 1972, în Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea specială. În lumina noului Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Udroiu M. et al., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, vol. I., Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015

Владимиров E., Учение об уголовных доказательствах, [Online] 

Головко Л. и другие. Курс Уголовного процесса. Изд. Статут. Москва 2017


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0939 sec.
292087348