romanian english

Mihail Gorincioi: Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-14

Rezumat: Jurisprudența în materie penală stabilește o viziune destul de largă asupra aspectelor referitoare la dimensiunea fenomenului de corupție, precum și cu privire la mijloacele de urmărire penală. Unii practicieni anticorupție au susținut că principiile drepturilor omului constituie obstacole în calea aplicării legii anticorupție. În contradictoriu, majoritatea mișcărilor pentru drepturile omului au susținut că anumite practici anticorupție amenință principiile drepturilor omului în contextul luptei împotriva corupției. Deși există perspective destul de exagerate privind existența unor tensiuni dintre drepturile omului și metodologia de investigare a infracțiunilor de corupție, la baza discuției, trebuie să prevaleze argumentele aplicării legii. Unele “dezavantaje” cu care se confruntă organele judiciare în lupta împotriva corupției, sub aspect criminalistic, referitoare la funcțiile de investigare a infracțiunilor de corupție prin acumularea și descoperirea probelor, pun în poziții diametral opuse scopul descoperirii infracțiunilor de corupție și investigarea criminalistică a acestora cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Colectarea și descoperirea probelor transformă misiunea organelor de urmărire penală într-un process complex, bazat pe principii rigide, avansate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și promovate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Acknowledgment: „Această lucrare a fost finanțată din contractul POCU380/6/13/123990, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.”

Cuvinte-cheie: Infracțiuni de corupție, colectarea probelor, drepturile și libertățile fundamentale, garanții procesuale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Referințe

Bîrsan C., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol.1 Drepturi și libertăți, Editura All Beck, București, 2005

Dănileț C., Corupția și anticorupția în sistemul juridic, Editura C.H. Beck, București, 2009

Dănișor D. C., Drept constituțional și instituții politice, volumul I - Teoria general, Editura C.H.Beck, 2007

Doina Micu D., Garantarea drepturilor omului în practica Curții Europene a Drepturilor Omului și în Constituția României, Editura All Beck, București, 1998

Andreescu M., Bazele filozofice ale principiului proporționalității, Pandectele Romane, 8 din 2012

Predescu O., Convenția Europeană a Drepturilor Omului – implicațiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, București, 1998

Rădulețu S., Investigatorii sub acoperire și dreptul la un proces echitabil - regulile generale stabilite în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Pandectele Române, nr. 4/2011

Rădulețu S, Libertăți fundamentale, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2008


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0909 sec.
292087348