romanian english

Valeria Pîrlea: Clasificarea multiaxială a tatuajelor. Importanța acesteia pentru investigațiile criminalistice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-25

Rezumat: Acest articol tratează în detaliu o analiză a tatuajelor, formând în acest scop o clasificare multiaxială care poate servi drept un ghid de studiu și încadrare a tatuajelor în anumite categorii, ori obținerea de informații semnificative despre identitatea purtătorului tatuajului este posibilă doar cu ajutorul decriptării, adică stabilirii încărcăturii sale semantice. Tatuajele, prin persistența lor, sunt mijloace rapide de identificare. Tatuajele pot fi extrem de utile, deoarece acestea pot servi ca parte integrantă a rapoartelor martorilor oculari sau pot fi înregistrate prin fotografie sau videografie în timpul comiterii unei infracțiuni. Ținând cont de faptul că știința criminalistică este o materie multidisciplinară, abordarea acestei teme din perspectiva mai multor aspecte, a fost primordială în înțelegerea tatuajului, și a demonstrării că cele mai fiabile interpretări provin din științele medico-legale, criminologice și sociologice.

Cuvinte-cheie: Criminalistică; tatuaje; semnificația și clasificarea tatuajelor

Referințe

Armstrong M.L., Murphy K.P. , Sallee A., Watson M.G., Tattooed army soldiers: Examining the incidence, behavior, and risk, Military Medicine, vol. 165, 2000

Балдаев Д.,Татуировки заключенных (Baldaev D., Tatuajele deținuților), Editura Limbus Press, Sankt Petersburg, 2006

Бауер В., Дюмоц И., Головин С., Энциклопедия символов (Bauer V., Diumot I., Golovin S., Enciclopedia simbolurilor), Editura Крон-Пресс, Moscova, 1995

Борохов А.Д., Когда весь мир на острие иглы. Татуировки и жаргон наркоманов (Borohov A.D., Când toată lumea este pe ascuțișul acului. Tatuajele și jargonul narcomanilor), Editura Речь, Sanct Petersburg, 2005

Борохов А.Д., О возможных социально-психологических механизмах агрессивно- деструктивного поведения в некоторых подростковых неформальных группах; Методологические проблемы социальной медицины (Borohov A.D., Despre posibilele mecanisme socio-psihologice de comportament agresiv și distructiv în unele grupuri informale de adolescenți; Probleme metodologice ale medicinei sociale), Sankt Petersburg, 1989

Braithwaite R., Robillard A., Woodring T., Tattooing and body piercing among adolescent detainees: relationship to alcohol and other drug use (Tatuajele și piercingurile în rândul deținuților minori: relația cu alcoolul și consumul de substanțe), Huffington Post, 2001

Бронников А.Г., Криминалистическое значение татуировок у правонарушителей (Bronnikov A.G., Semnificația criminalistică a tatuajelor la infractori), Permi, 1982

Дубягина О.П., Дубягин Ю.П., Смирнов Г.Ф., Культ Тату. Криминальная и художественная татуировка (Dubiagyna O.P. , Dubiagyn Iu. P. , Smirnov G.F., Cultul tatuajului. Tatuajul criminal și artistic), Editura Юриспруденция, Moscova, 2003

Höfler D.Z., Bänninger R., Tattooing in drug addicts. Symbolic barriers or a handicap to rehabilitation (Tatuajele narcomanilor, bariere simbolice sau un handicap al reabilitării), Hautarzt, vol. 41, nr. 12, pp. 645–641

Irwin K., Saints and sinners: Elite tattoo collectors and tattooists as positive and negative deviants (Sfinți și păcătoși: colecționari de tatuaje de elită și artiști tatuatori ca devianți pozitivi și negativi), Sociological Spectrum, vol. 23, nr. 1/2003, pp. 27-57, [Online] la https://doi.org/10.1080/02732170309206

Муравлева Н., Искусство украшения тела: татуировка, пирсинг, скарификация (Muravleva N., Arta decorației corpului: tatuaj, piercing, scarificare), Editura Diamant, Sankt Petersburg, 2002

Соловьёва С.Л., Структура психической напряженности в современном обществе; Проблемы девиантного поведения молодёжи в современном обществе (Soboleva S.L., Structura încordării psihice în societatea contemporană; Problemele comportamentului deviant în societatea contemporană), Universitatea V.M. Behretev, Sanct Petersburg, 2001

Taylor A.J., Tattooing among male and female offenders of different ages in different type of institutions (Tatuajele printre infractorii bărbați și femei de diferite vârste în diferite tipuri de instituții), vol. 81, Genet Psychol Monogram, 1970, pp. 81–119


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0854 sec.
292087348