romanian english

CODRUŢA E. GUZEI MANGU, Sistemul „social credit”

Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze sistemul „social credit” în raport cu influenţa acestuia în ceea ce priveşte dobândirea şi asumarea de către subiectul de drept de drepturi şi de obligaţii. În acest sens, studiul va încerca să descopere modul în care acest sistem operează şi implicaţiile juridice pe care le angrenează în aplicarea sa. Ne vom referi la tipurile de conduită urmărite şi contorizate în baza acestuia, la consecinţele pe care acesta le determină, fie în sensul recompensării subiectului drept, dacă a avut o conduită conformă, fie în cel al sancţionării acestuia, în cazul în care conduita sa a fost una contrară normelor juridice pe care trebuia să le respecte. Vom avea, de asemenea, în vedere modul în care acest sistem influenţează subiectul de drept, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv, ca rezultat general al implementării acestuia.

Cuvinte-cheie: sistem „social credit”; conduită; recompensă; sancţiune; drepturi; obligaţii.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0792 sec.
292087348