romanian english

DORIN JOREA, Contractele electronice ale minorilor

Rezumat: Minorii sunt expuşi, din ce în ce mai mult, interacţiunii cu mediul virtual. Prezenţa lor, juridic relevantă, se poate identifica, în mediul online, pe mai multe paliere. În primul rând, minorul este un consumator: de servicii, de abonamente, de bunuri. În această calitate, de consumator, mecanismele de protecţie civilă ale acestuia mai sunt relevante? Protejează suplimentar dreptul consumului pe minorul consumator în cadrul contractelor electronice? În al doilea rând, minorii pot arăta spirit antreprenorial şi, de la o vârstă fragedă, pot manifesta intenţii comerciale. În această calitate, de „comerciant” online de produse şi servicii, minorul are nevoie de conferirea unei calităţi oficial recunoscute. Poate deveni minorul profesionist?

Cuvinte-cheie: minori; contracte electronice; răspundere pentru produse cu defecte.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0796 sec.
292087348