romanian english

ALEXANDRA TEODORA OPREA, Impactul tehnologiei informatice asupra legislaţiei pieţelor de capital ...

Rezumat: Tranziţionarea pieţelor de capital de la participarea fizică în centre de tranzac­ţionare la un sistem bazat pe accesul electronic la piaţa de capital, tranzacţionare algoritmică şi de mare frecvenţă şi tranzacţii cu executare într‑un timp foarte scurt a determinat legislaţiile naţionale şi internaţionale să abordeze aceste noi tehno­logii şi să implementeze reguli noi de securitate a tranzacţionării, eficienţă, stabi­lizare a pieţei, transparenţă a operaţiilor şi răspundere într‑un context în care tranzacţio­narea se bazează în principal pe mijloace tehnice care nu mai sunt controlate în mod direct prin intervenţie umană. Prezenta lucrare vizează identi­ficarea principalelor chestiuni tehnice de relevanţă în materia tranzacţionării de mare frecvenţă şi expunerea principalelor modificări legislative, politice şi tehnice adoptate în România pentru reglementarea tranzacţionării de mare frecvenţă.

Cuvinte‑cheie: piaţa de capital; tranzacţionarea valorilor mobiliare; tranzacţii electronice; tranzacţii algoritmizate; tranzacţii de mare frecvenţă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0841 sec.
292087348