romanian english

SILVIA LUCIA CRISTEA, VIOREL BĂNULESCU, Implicaţiile internetului asupra efectelor fuziunii societăţilor

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune să răspundă câtorva întrebări privind înregistrarea la Registrul Comerţului din România a unor momente importante din procesul fuziunii societăţilor. Pentru aceasta am considerat util a prezenta, pe scurt, legis­laţia unională şi românească în materia efectelor fuziunii (secţiunea 1), cele trei efecte generale ale fuziunii (secţiunea 2), consecinţele juridice ale marcării acestor efecte, cum ar fi determinarea momentului producerii fuziunii şi opozabilitatea faţă de terţi a acestuia (secţiunea 3), în fine, pentru a puncta rolul internetului în analiza efectelor prezentate în secţiunile anterioare, a formula concluzii şi propuneri de lege ferenda, în ultima secţiune şi concluzii.

Cuvinte-cheie: efectele fuziunii societăţilor; efect constitutiv; translativ; extinctiv; opozabilitate faţă de terţi; internet.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0894 sec.
292087348