romanian english

IOANA MARIA COSTEA, Ultima umanizare – impunerea roboţilor

Rezumat: Prezentul studiu are două repere de lucru, şi anume a Patra Revoluţie Industrială şi impactul fiscal pe termen lung al acesteia. Pornind de la modelul actual al fluxului bugetar şi construind pe cele două dimensiuni: venituri şi cheltuieli, studiul identi­fică o serie de scenarii de lucru determinate de modificarea atât a structurii ocupa­ţionale a populaţiei umane, cât şi a dinamicii lucrative a acesteia. Astfel, studiul pune problema, destul de avangardistă, dar probabilă, de a ne afla în zorii unei epoci care va da un subiect nou de drept, robotul autonom, cu impact major asupra structurii spaţiului socio‑economic. Şi întrucât autorul nu este extrem de creativ, ne‑am permis să preluăm din cinematografie două modele de societăţi ale viitorului, organizate pe axe diferite în ceea ce priveşte legătura dintre om şi maşină, şi să observăm câteva condiţionări ale acestor modele asupra sistemului fiscal. Studiul ajunge astfel la a configura cel puţin două modele de resurse publice în scenarii AI.

Cuvinte‑cheie: robot; impunere; personalitate electronică; resurse publice.

https://orcid.org/0000-0002-7787-4641


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348