romanian english

DESPINA MARTHA ILUCĂ, De la sare la Libra coin ...

Rezumat: Prezentul studiu tratează problematica naturii juridice a banilor, abordând evoluţia istorică şi trăsăturile banilor, dezvoltarea formelor monetare, precum şi teoriile din economie şi filosofie cu privire la calificarea unei valori ca fiind bani. Prin urmărirea principalelor texte de lege din România care includ noţiunea de „bani”, vom cristaliza argumente şi contraargumente cu privire la calificarea banilor drept bunuri şi vom avansa o idee referitoare la posibila naştere a unei categorii juridice autonome a banilor, în contextul dematerializării acestora şi a apariţiei unor alternative pentru moneda fiduciară, respectiv crearea monedelor virtuale. Aceste monede virtuale, în multiplele lor forme, de la Bitcoin la Ethereum şi până la viitoarea Libra coin, sunt create şi circulă cu ajutorul Internetului, ceea ce naşte o nouă serie de provocări juridice.

Cuvinte-cheie: bani; natura juridică a banilor; monedă; monedă electronică; monedă virtuală; criptomonedă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348