romanian english

ADRIAN CRISTIAN MOISE, Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi‑a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină persona­litatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază importanţa motivaţiei, aptitudinilor tehnice şi manifestărilor tehnice de comportament criminal în cyberspaţiu. Articolul prezintă şi analizează şi principalele motive ale hackerilor de comitere a hackingului, cât şi cele mai cunoscute categorii de hackeri.

Cuvinte-cheie: hacker; hacking; cyberspaţiu; cybercriminal profiling; motivaţie.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0780 sec.
292087348