romanian english

RAMONA DANIELA STÂNGACIU, Limite ale implicării tehnologiei în soluţionarea prin mijloace alternative a litigiilor ...

Rezumat: În contextul dezvoltării tehnologice, se ridică problema eficientizării soluţionării litigiilor, atât din punct de vedere temporal, cât şi financiar. Prezentul studiu, într‑o primă parte, va ilustra evoluţia şi modalitatea în care platformele oferă soluţionarea online a litigiilor. Subsecvent, vor fi analizate limitele determinate de implicarea tehnologiei în soluţionarea online a litigiilor, având în vedere specificul contractelor de licenţă în comerţul internaţional. În acest sens, ultima parte evidenţiază specificul procedurii, prin prisma a patru elemente: alegerea platformei, alegerea mediatorului, regulile de procedură aplicabile, precum şi natura juridică a soluţiei, rezultat al medierii online.

Cuvinte‑cheie: soluţionarea online a litigiilor; tehnologie; mediere online; contract de licenţă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0826 sec.
292087348