romanian english

Mirela Carmen DOBRILĂ: Evoluţia istorică a reglemetării infracţiunii de înşelăciune (II)

Rezumat: În acest articol este prezentată evoluţia istorică a preocupărilor privind sancţionarea faptelor de înşelăciune, în prima parte a studiului publicată în numărul anterior al revistei fiind analizate dispoziţiile privind faptele de înşelăciune în dreptul roman şi în legislaţiile din vechiul drept românesc, iar în acest număr al revistei sunt analizate reglementările privind infracţiunea de înşelăciune în Codul penal din anul 1864, în Codul penal din anul 1936, în Codul penal din 1968, cu punctarea unor aspecte din Legea nr. 301/2004 (abrogată), cu prezentarea modificărilor aduse de Legea nr. 202/2010 relevante pentru subiectul analizat, precum şi cu prezentarea reglementării infracţiunii de înşelăciune în Noul Cod penal.

Cuvinte cheie: infracțiune de înșelăciune, evoluție istorică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0958 sec.
292087348