romanian english

Vitalie Rusu: Criminal proceedings in juvenile: historical reflections

Abstract: The problem of criminal proceedings in juvenile cases has been and continues to remain one of the most important in criminal procedure science. In the conditions of modernizing the criminal procedure legislation in force, the necessity to review many moments arises, considering the newly created situation in which criminal justice is achieved with a not negligible weight on the cases of adolescents. For a long time, the general issues of juvenile justice have been discussed in the literature. The controversies, not at all light, did not have a logical finality in the conditions of legal decrepitude, of an authoritarian regime, in which the emphasis was mainly on protecting the interests of the state to the detriment of the individual. However, in relation to a series of newer researches, the new normative acts were adopted with increased accuracy in dealing with problems, obviously considering the new relationships in society. Daily research shows that minors were and are kept in the spotlight of the legislature, especially today, in the context of new social relationships where their problem remains a pressing challenge. Of interest are the scientific papers, in which the problems of criminal proceedings in juvenile cases are examined in terms of studying the history of the problem, in terms of theories of juvenile justice from the perspective of contemporary conditions in relation to the rules and values ​​of the society.

Keywords: juvenile; delinquent; criminal trial; history; special procedure; offender; crime; juvenile justice; state; society; social relationships; regulations; liability; punishment; prosecution; trial

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-6

References

Brezeanu O., Minorul și legea penală, Editura All Beck, București, 1998

Celițov-Bebutov M. A., Curs ugolovno-proțessualinogo prava, Editura Alfa, Sankt-Petersburg, 1995

Cernilovskii Z. M., Hrestomatia po vseobșei istorii gosudarstva i prava, Moscova, 1996

Cernilovskii Z. M., Istoria rabovladelicescogo gosudarstva i prava, Мoscova, 1960

Cojocaru V., Tratamentul delincvenților minori în societatea contemporană, în Revista Națională de Drept, nr. 2/2001

Corcenco A., Noțiunea și scopul pedepselor penale aplicate minorilor conform noului Cod penal, în Revista Națională de Drept, nr. 12/ 2002

Dicționarul limbii române moderne, Editura Academiei RPR, București, 1958

Drimba O., Istoria culturii și civilizației, Editura Saeculum, București, 1998, Vol. 5

Lașcu M., Cu privire la realizarea justiției juvenile în Republica Moldova, în Delincvența juvenilă: prevenire și recuperare: Conferința științifică a profesorilor Catedrei Asistență Socială și Sociologie din 15-16 ian., Chișinău, 2002

Longinescu S. G., Elemente de drept roman, Vol. I, București, 1927

Lupan Șt., Delincvența sub aspectul cercetărilor interdisciplinare, în Delincvența juvenilă: prevenire și recuperare: Conferința științifică a profesorilor Catedrei Asistență Socială și Sociologie din 15-16 ian., Chișinău, 2002

Melinicova Ă. B., Iuvenalinaia iustiția – problemî ugolovnogo prava, ugolovnogo proțessa i criminologhii, Editura Delo, Moscova, 2000

Melinicova Ă. B., Pravosudie po delam nesoverșennoletnih: istoria i sovremennosti, Editura Nauca, Мoscova, 2000

Nichitina V., Dobrovolinîe mamî besprizornikov, în Argumentî i factî, 15/1999

Peretz I., Originile dreptului roman, Editura Curierul judiciar, București, 1915

Pop O., Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă în perioada de tranziție a României, Editura Mirton, Timișoara, 2003.

Pop O., Implicațiile delincvenței juvenile, Editura Mirton, Timișoara, 2003

Rusu V., Particularități de procedură penală în privința infractorilor minori, Teză de doctor în drept, Chișinău, 2003

Teodorescu I., Minoritatea în fața legii penale, Editura Guttenberg, București, 1928


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0839 sec.
292087348