romanian english

Vitalie Rusu: Procesul penal în cauzele cu minori: reflecții de ordin istoric

Rezumat: Problema procedurii penale în cauzele cu minori a fost și continuă să rămână una din cele mai importante în știința procesual-penală. În condițiile modernizării legislației procesual-penale în vigoare, se impune necesitatea revizuirii multor momente, luând-se în calcul situația nou-creată în care se realizează cu pondere deloc neglijabilă justiția penală în cauzele adolescenților. Timp îndelungat, în literatura de specialitate au fost luate în discuție problemele generale ale justiției în privința minorilor. Polemicile, deloc lejere, nu au avut o finalitate logică în condițiile decrepitudinii legale, a unui regim autoritar, în care accentul se punea, în principal, pe protejarea intereselor statului în dauna individului. În raport însă cu o serie de cercetări mai noi, noile acte normative au fost adoptate cu acuratețe sporită în tratarea problemelor ținând-se cont, evident, și de noile relații din societate. Cercetările de zi cu zi ne arată că minorii au fost și sunt ținuți în vizorul legislativului, mai ales azi, în contextul noilor relații sociale de unde și problema lor rămâne problema actuală. Prezintă interes lucrările științifice, în care problemele de procedură penală în cauzele cu minori sunt examinate prin prisma studierii istoricului problemei, prin prisma teoriilor justiției juvenile din perspectiva condițiilor contemporane în raport cu normele și valorile societății în care trăim.

Cuvinte-cheie: minor; delincvent; proces penal; istoric; procedură specială; infractor; infracțiune; justiție juvenilă; stat; societate; relații sociale; reglementări; răspundere; pedeapsă; urmărire; judecare

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-6

Referințe

Brezeanu O., Minorul și legea penală, Editura All Beck, București, 1998

Celițov-Bebutov M. A., Curs ugolovno-proțessualinogo prava, Editura Alfa, Sankt-Petersburg, 1995

Cernilovskii Z. M., Hrestomatia po vseobșei istorii gosudarstva i prava, Moscova, 1996

Cernilovskii Z. M., Istoria rabovladelicescogo gosudarstva i prava, Мoscova, 1960

Cojocaru V., Tratamentul delincvenților minori în societatea contemporană, în Revista Națională de Drept, nr. 2/2001

Corcenco A., Noțiunea și scopul pedepselor penale aplicate minorilor conform noului Cod penal, în Revista Națională de Drept, nr. 12/ 2002

Dicționarul limbii române moderne, Editura Academiei RPR, București, 1958

Drimba O., Istoria culturii și civilizației, Editura Saeculum, București, 1998, Vol. 5

Lașcu M., Cu privire la realizarea justiției juvenile în Republica Moldova, în Delincvența juvenilă: prevenire și recuperare: Conferința științifică a profesorilor Catedrei Asistență Socială și Sociologie din 15-16 ian., Chișinău, 2002

Longinescu S. G., Elemente de drept roman, Vol. I, București, 1927

Lupan Șt., Delincvența sub aspectul cercetărilor interdisciplinare, în Delincvența juvenilă: prevenire și recuperare: Conferința științifică a profesorilor Catedrei Asistență Socială și Sociologie din 15-16 ian., Chișinău, 2002

Melinicova Ă. B., Iuvenalinaia iustiția – problemî ugolovnogo prava, ugolovnogo proțessa i criminologhii, Editura Delo, Moscova, 2000

Melinicova Ă. B., Pravosudie po delam nesoverșennoletnih: istoria i sovremennosti, Editura Nauca, Мoscova, 2000

Nichitina V., Dobrovolinîe mamî besprizornikov, în Argumentî i factî, 15/1999

Peretz I., Originile dreptului roman, Editura Curierul judiciar, București, 1915

Pop O., Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă în perioada de tranziție a României, Editura Mirton, Timișoara, 2003.

Pop O., Implicațiile delincvenței juvenile, Editura Mirton, Timișoara, 2003

Rusu V., Particularități de procedură penală în privința infractorilor minori, Teză de doctor în drept, Chișinău, 2003

Teodorescu I., Minoritatea în fața legii penale, Editura Guttenberg, București, 1928


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0837 sec.
292087348