romanian english

Septimiu Panainte: Unele consideraţii mai de aproape privind timpul de muncă la distanţă

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-3

Rezumat: Digitalizarea accentuată a activităţilor în ultimii ani a determinat creşterea semnificativă a situaţiilor în care munca este prestată de la distanţă. Dincolo de potenţialele avantaje, se pot identifica şi o serie de riscuri, iar printre acestea se află şi aspectele care privesc evidenţa şi gestionarea timpului de muncă. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă poate fi apreciată ca adecvată în multe privinţe. Totuşi, conţine şi aspecte perfectibile privind: riscul stabilirii de condiţii restrictive în regulamentele interne în raport de stabilirea programului de lucru şi de verificarea activităţii telesalariaţilor de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale ori de către reprezentanţii salariaţilor, reglementările concrete privind evidenţa timpului de lucru (sunt insuficiente), protecţia împotriva fragmentării excesive a timpului de lucru, necesitatea asigurării unui just echilibru între viaţa profesională şi cea privată a telesalariatului, consacrarea dreptul la deconectare etc.

Cuvinte-cheie: munca la distanţă; digitalizare; timp de muncă; program de muncă; dreptul la deconectare

Referinţe

Ahrendt D.et. al., Living, working and COVID-19, Eurofound Research Report, 2020

Cioriciu Ştefănescu A., Telemunca, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 1/2009

Dima L., Aspecte de noutate privind mijloacele materiale de probă în contextul noilor tehnologii, în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii - Noile tehnologii, consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Eurostat, Working from home in the EU, publicat la 20.06.2018

European Agency for Safety and Health at Work, Regulating telework in a post-COVID-19 Europe (2021)

Gheorghe M., Munca prestată prin utilizarea platformelor digitale. Consecinţe asupra principiului egalităţii de tratament, în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii - Noile tehnologii consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Giménez-Nadal J.I., Molina J.A., Velilla J., Telework, the Timing of Work, and Instantaneous Well-Being: Evidence from Time Use Data, publicat în ianuarie 2018, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3111144

Marica M.E., Contracte de muncă atipice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Moarcăş C.A., Efectele globalizării, transformarea relaţiei de muncă şi regândirea dialogului social, în Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2019

Nenu C.C., Evoluţia conceptului de securitate şi sănătate în muncă în contextul noilor tehnologii, în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii Noile tehnologii consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Panainte S., Consideraţii privind alienarea salariatului în industria 4.0., în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii - Noile tehnologii consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Peters P., Wetzels C., Tijdens K., Telework: Timesaving or Time-Consuming? An Investigation onto Actual Working Hours, The Journal of Interdisciplinary Economics, 2008, Vol. 19, https://doi.org/10.1177%2F02601079X08001900407

Raportul Eurofound, Telework in the European Union, publicat la 10.01.2010

Raportul OIM, Ensuring decent working time for the future, International Labour Conference, 107th Session, 2018, General Survey concerning working-time instruments, Geneva, 2018, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution), Report III (Part B)

Rezoluţia Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 conţinând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de a se deconecta (2019/2181(INL))

Samek Lodovici M. et al., The impact of teleworking and digital work on workers and society. Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers, 2021, publication for the Committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament

Servais J.M., Economia colaborativă a platformelor electronice: noi provocări, noi protecţii, în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii - Noile tehnologii consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Ştefănescu A., Munca la domiciliu şi telemunca. Drept intern şi comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Ţichindelean M., Consideraţii privind protecţia datelor cu caracter personal în raporturile de muncă prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, în Conferinţa Internaţională de Dreptul Muncii - Noile tehnologii consecinţe asupra raportului de muncă, Sibiu, 11-12 octombrie 2019, Editura Universul Juridic,  Bucureşti, 2020

Vargas-Llave O. et al., Right to disconnect in the 27 EU Member States, Eurofound Working Paper, 2020

Weber T., Right to disconnect: Exploring company practices, Eurofound Research Report, 2021

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0954 sec.
292087348