romanian english

Relevanţa determinării domiciliului participanţilor la procedura insolvenţei în vederea îndeplinirii formalităţilor de citare şi de comunicare

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-6

Rezumat: Celeritatea procedurii de insolvenţă a impus stabilirea unui regim derogatoriu de la dreptul comun în ceea ce priveşte îndeplinirea formalităţilor de citare a părţilor şi de comunicare a actelor de procedură, datorită faptului că implică număr mare de părţi şi de acte procedurale, iar aplicarea reglementării generale ar îngreuna desfăşurarea acesteia. În procedura insolvenţei, citarea şi respectiv, comunicarea actelor de procedură se pot realiza în trei modalităţi: potrivit Codului de procedură civilă, prin publicarea actului de procedură în Buletinul procedurilor de insolvenţă sau în ambele modalităţi. Alegerea de către unul dintre participanţii la procedura insolvenţei a unui domiciliu procesual în cadrul derulării unui litigiu în materie de insolvenţă nu poate fi invocată în raport cu alţi participanţi la procedura insolvenţei în ansamblul său şi nici în faţa instanţei de judecată care soluţionează o cauză asociată. Manifestarea de voinţă a părţii exprimată cu privire la alegerea unui domiciliu produce efecte numai în cadrul judecării respectivei cauze din cadrul procedurii insolvenţei, rămânând lipsită de relevanţă pentru soluţionarea altor pricini derulate în legătură cu aceeaşi procedură de insolvenţă.

Cuvinte-cheie: domiciliu ales; procedura insolvenţei; Buletinul procedurilor de insolvenţă; citarea părţilor 

Referinţe

Bela N.C., Declanşarea procedurii insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Cărpenaru S. D., Hotca M. A., Nemeş V., Codul insolvenţei comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 

Colectiv, „Codul insolventei adnotat”, realizat sub egida Ministerului Justiţiei, în cadrul programului finanţat de BIRD Întărirea mecanismului insolvenţei în România”, disponibil la http://www.just.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Cod‑adnotat‑FINAL.docx.

Deli A., Probleme de compatibilitate între procedura insolvenţe şi procedura civilă, în Revista de insolvenţă Phoenix nr. 65/2018 

Ganu A.M., Sediul procesual ales în procedura insolvenţei. Comunicarea actelor de procedură şi termenul de declarare a apelului, în Revista Română de Jurisprudenţă, nr.1/2019.

Gheorgină L., coord. Ţăndăreanu N., Moţiu F., Tratamentul creditorilor şi regimul juridic al creanţelor în procedura insolvenţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

https://www.universuljuridic.ro/raspunderea‑persoanei‑fizice‑autorizate‑si‑a‑intreprinderii‑individuale/2/

Nasz C.B., Dreptul Insolvenţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Nasz C.B., Jurisdicţia procedurii de insolvenţă, în Bufan R. – coord. ştiinţific, Deli‑Diaconescu A., Moţiu F. ‑ edit. coordon., Bercea L., Paşca V., Clipa C., Nemeş V., Nasz Csaba B., Moţiu F., Moţiu D., Milu Otilia D., Dumitru Şt., Milos Simona Maria, Stănescu Arin Octav, Buta Anca, Comşa Marcela, Deli‑ Diaconescu A., Beteşan D., Folea F., Micu P., Mihai N., Motu F. I., Munteanu S.A., Popa A., Sanda C., Sărăcuţ M., Sarcane A. I., Târnoveanu S. ‑ autori sub egida INPPI, Tratat practic de insolvenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Năsui G.A., Aspecte particulare privind citarea şi comunicarea în procedura insolvenţei, în Dreptul nr. 3/2019

Piperea G., Procedura insolvenţei ca proces civil – II, în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 1/2007

Rizoiu R., Codul Insolvenţei adnotat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2020

Turcu I., Legea procedurii insolvenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Urda O.A., Răspunderea persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale, disponibil la http://revista.universuljuridic.ro/raspunderea-persoanei-fizice-autorizate-si-intreprinderii-individuale/


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1421 sec.
292087348