romanian english

Relevance of determining the domicile of the participants in the insolvency proceedings in order to complete the citation and communication formalities

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-6

Abstract: The celerity of insolvency proceedings required the establishment of a derogatory regime from the common law as regards the fulfillment of the formalities for citation the parties and communicating the procedural documents, due to the fact that it involves a large number of parties and procedural acts, and the application of the general regulations would only slow conducting the proceedings. Within the insolvency proceedings, the citation and respectively, the communication of the procedural documents can be accomplished in three ways: according to the Code of Civil Procedure, by publishing the procedural act in the Bulletin of insolvency proceedings, or in both ways. The choice made by one of the participants in the insolvency proceedings of a procedural domicile in the course of insolvency proceedings may not be relied on in relation to other participants in the insolvency proceedings as a whole, neither before a court settling an associated case. Manifestation of the will of a participant at insolvency proceeding regarding the choice of a procedural domicile produces effects only in the trial of that case in the insolvency proceedings, remaining irrelevant for the settlement of other cases in connection with the same insolvency proceedings.

Key‑words: chosen domicile; insolvency proceedings; Bulletin of insolvency proceedings; citation of participants

References

Bela N.C., Declanşarea procedurii insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Cărpenaru S. D., Hotca M. A., Nemeş V., Codul insolvenţei comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 

Colectiv, „Codul insolventei adnotat”, realizat sub egida Ministerului Justiţiei, în cadrul programului finanţat de BIRD Întărirea mecanismului insolvenţei în România”, disponibil la http://www.just.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Cod‑adnotat‑FINAL.docx.

Deli A., Probleme de compatibilitate între procedura insolvenţe şi procedura civilă, în Revista de insolvenţă Phoenix nr. 65/2018 

Ganu A.M., Sediul procesual ales în procedura insolvenţei. Comunicarea actelor de procedură şi termenul de declarare a apelului, în Revista Română de Jurisprudenţă, nr.1/2019.

Gheorgină L., coord. Ţăndăreanu N., Moţiu F., Tratamentul creditorilor şi regimul juridic al creanţelor în procedura insolvenţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

https://www.universuljuridic.ro/raspunderea‑persoanei‑fizice‑autorizate‑si‑a‑intreprinderii‑individuale/2/

Nasz C.B., Dreptul Insolvenţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Nasz C.B., Jurisdicţia procedurii de insolvenţă, în Bufan R. – coord. ştiinţific, Deli‑Diaconescu A., Moţiu F. ‑ edit. coordon., Bercea L., Paşca V., Clipa C., Nemeş V., Nasz Csaba B., Moţiu F., Moţiu D., Milu Otilia D., Dumitru Şt., Milos Simona Maria, Stănescu Arin Octav, Buta Anca, Comşa Marcela, Deli‑ Diaconescu A., Beteşan D., Folea F., Micu P., Mihai N., Motu F. I., Munteanu S.A., Popa A., Sanda C., Sărăcuţ M., Sarcane A. I., Târnoveanu S. ‑ autori sub egida INPPI, Tratat practic de insolvenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Năsui G.A., Aspecte particulare privind citarea şi comunicarea în procedura insolvenţei, în Dreptul nr. 3/2019

Piperea G., Procedura insolvenţei ca proces civil – II, în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 1/2007

Rizoiu R., Codul Insolvenţei adnotat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2020

Turcu I., Legea procedurii insolvenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Urda O.A., Răspunderea persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale, disponibil la http://revista.universuljuridic.ro/raspunderea-persoanei-fizice-autorizate-si-intreprinderii-individuale/


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0901 sec.
292087348