romanian english

Anale UAIC, Tomul XLIX, 2003

STUDII

MIHAIL JAKOTĂ şi IOAN MACOVEI, Aplicarea legii naţionale în conflictele de legi

5

GRIGORE GR. THEODORU, Calitatea de inculpat în cursul urmăririi penale

19

ARTICOLE – DISCUŢII - COMENTARII

VALERIU CIUCĂ, Posesia în dreptul lui Justinian şi în doctrina civilă modernă

29

DAN CONSTANTIN TUDURACHE, Efectele intrării în vigoare a legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 asupra uzucapiunii de 10 până la 20 de ani

47

MONA-MARIA PIVNICERU, Elementul aleatoriu în contractele civile

51

CODRIN MACOVEI, Rolul Principiilor Unidroit aplicabile contractelor comerciale internaţionale în configurarea unei noi Lex Mercatoria

61

GHEORGHE DURAC, Particularităţile răspunderii civile delictuale în domeniul protecţiei mediului.

81

CARMEN TAMARA UNGUREANU, Dreptul la acţiunea în tăgada paternităţii

93

HORIA ŢIŢ, Intervenţia principală, formă a participării terţilor la procesul civil

99

COSMIN DARIESCU, Norme conflictuale şi de competenţă speciale aplicate de autorităţile române în materia relaţiilor dintre soţi

117

LUIZA CRISTINA IOVU, Raportul dintre contrafacere şi concurenţa neloială în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală

129

NICOLETA-RODICA DOMINTE, Eticheta ecologică în comerţul european

141

TUDOREL TOADER, Intervenţia părţii vătămate în cursul executării hotărârii penale definitive

153

ALINA GENTIMIR, Consideraţii comparative privind plângerea prealabilă şi plângerea reglementată de art. 22 din Codul de Procedură Penală

161

CĂTĂLIN BĂLAN, Unele aspecte privind modernizarea legislaţiei relative la statutul funcţionarului public

173

LUCIA ICHIMESCU, Forma electronică a actului juridic

179

DANIEL ATASIEI, Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic

191

ACTE NORMATIVE NOI

SEPTIMIU PANAINTE, Noul cod al muncii

199

DREPT COMPARAT

IONEL BOSTAN şi CODRIN MACOVEI, Jurisdicţia financiară şi Auditul Extern în practica internaţională: Curtea de Conturi a Franţei

223

RECENZII

GABRIELA LUPŞAN, Dreptul familiei (Carmen Tamara Ungureanu)

229

AUREL ClOPRAGA, IOAN IACOBUŢĂ, Criminalistică (Tudorel Toader)

230

VlOREL PAŞCA, Constituţia şi Codul penal (Daniel Atasiei)

234

EUGEN POPA, Contenciosul administrativ obiectiv (Cătălin Balan)

235

LlGIA LIVADĂ-CADESCHI, LAURENŢIU VLAD, Cremenalion department. Activity of a Wallachian criminal court (1794-1795) (Cosmin Dariescu)

237

STEFAN HOBE, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz, Eine Studie zur Wandlung des Staatsbegriffs der deutschsprachigen Staatslehre im Kontext internationaler institutionalisierter Kooperation (Marius Balan)

240

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtlehrer, Heft 60, Die deutsche Staatsrechtslehre im Zeit des Nationalsozialismus, HORST DREIER, WALTER PAULY; Europäisches und nationales Verfassungsrecht, INGOLF PERNICE, PETER M. HUBER, GERTRUDE LÜBBE-WOLF, CHRISTOPH GRABENWARTER, Der Staats als Wiriscahßssubjekt und Auftraggeber, WOLFGANG LÖWER, THOMAS PUHL, MICHAEL HOLOUBEK, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Leipzig von 4 bis 6 Oktober (Marius Balan).

248

JEAN-MARC FAVRET, Droit pratique de l’Union européenne (Daniel Atasiei).

255


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0785 sec.
292087348