romanian english

Anale UAIC, Tomul XXII, s. III d, 1976

C. ZOTTA — Reglarea proceselor sociale prin mijloace de drept

5

I. BENDITER — Unele particularităţi ale normelor constituţionale

15

D. RADU — Cu privire la natura juridică şi locul reglementării prescripţiei extinctive într-o viitoare legiferare

19

J. MANOLIU — Despre noua reglementare a circulaţiei terenurilor agricole proprietate individuală

25

GH. LUPU — Actele administrative ca izvor de răspundere civilă

31

R. SANILEVICI — Regimul închirierii locuinţelor proprietate personală

41

ŞT. RĂUSCHI — Actuala reglementare a contractului pentru executarea mecanizată de lucrări agricole, încheiat de S.M.A. cu unităţile agricole cooperatiste

47

D. MACOVEI — Desfacerea contractului de muncă în cazul mutării uni­tăţii în altă localitate

53

M. DVORACEK — Norme juridice de reglementare a planificării economico-sociale.

61

O. LOGHIN — Cu privire la subiectul infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti şi de neglijenţă în serviciu

67

N. ŢAŢOMIR — Aspecte noi ale normelor de drept internaţional

71

P. OLCESCU — Evoluţia codificării dreptului internaţional

79

C. ANDRONOVICI — Le rôle du Secrétaire Général de l’O.N.U. dans la solution pacifique des différends

85

I. MACOVEI — Contactarea partenerului extern

91

II. Discuţii

M. JACOTĂ — Recitind pe Dimitrie Alexandresco

97

G. VRABIE — Consideraţii privind delimitarea noţiunilor de normă juridică şi dispoziţie legală

102

FL. SAVA — Consideraţii asupra drepturilor locative ale persoanelor ce fac parte din familie

107

III. Medalioane

GR. GR. THEODORU — Ideile social-politice progresiste ale lui Ioan Tanoviceanu

111

P. ANDREI — Ideile progresiste în opera lui Dimitrie Alexandresco

119

IV. Recenzii

FR. JUENGER, Zum Wandel des Internationalen privatrechts, München, 1974 (M. Jacotă)

123

Gh. BEITZKE — Familienrecht, ed. a 17-a, München, 1974, 244 p. (Gh Piticariu)

127

Probleme ale dezvoltării legislaţiei economice (sinteză a studiilor publicate în revistele sovietice (R. Sanilevici, D. Radu)

132


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0869 sec.
292087348