romanian english

Ioana C. Pașca: Crimele internaţionale. Subsidiaritatea răspunderii persoanei juridice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-15

Rezumat: Prin ȋnfiinţarea tribunalelor penale internaţionale, individul a fost scos de sub tutela statului, devenind destinatarul normelor juridice internaţionale. În acest sens, principiul răspunderii penale internaţionale a persoanei fizice a fost prevăzut expres ȋn cuprinsul Statutului Curţii Penale Internaţionale. Conflictele vechi judecate de către tribunalele penale internaţionale, dar şi conflictul actual din Ucraina demonstrează rolul persoanelor juridice ȋn comiterea crimelor internaţionale. Cu toate acestea, răspunderea persoanei juridice a fost recunoscută ca principiu general doar la nivel doctrinar. În aceste condiţii, se pune problema ȋn ce măsură posibilii autori ai crimelor internaţionale, respectiv persoanele fizice, persoanele juridice şi statul răspund penal sau ar trebui să răspundă, conform reglementărilor internaţionale?

Cuvinte‑cheie: tribunal penal internaţional, persoană juridică, răspundere penală, subsidiaritate

Referințe

Cassese A., Delmas Marty M. (eds.), Crímenes internacionales y jurisdicciones internacionales, (traducere de Horacio Pons.), Editura Norma, Bogotá, 2004

Longobardo M., „Rapporti fra strumenti di codificazione: il progetto di articoli sulla responsabilità degli stati e le convenzioni di diritto internazionale umanitario”, în Rivista di diritto internazionale, nr. 4/2018, pp. 1136‑1163.

Militello V., „La responsabilità personale per il coinvolgimento di imprese in crimini internazionali. Il problema cruciale dei c.d. „atti neutrali”, în Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, nr. 3‑4/2020, pp. 605‑621

Paşca I.C., Drept penal internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Popescu C. L., „Abberations monstrueuses dans la doctrine juridique roumaine sur la situation en Ukraine”, în Analele Universităţii din Bucureşti, nr. 2/2022

Quirico O., Réflexions sur le système du droit international pénal ‑ La responsabilité „ pénale ”des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international, Université des Sciences Sociales ‑ Toulouse I, 2005


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0843 sec.
292087348