romanian english

Juanita Goicovici: Portabilitatea datelor cu caracter personal ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-4

Rezumat: Studiul abordează problematica portabilităţii datelor cu caracter personal, în perimetrul exercitării dreptului persoanei vizate de acces la datele cu caracter personal colectate şi prelucrate de către operatorii de date cu caracter personal, astfel cum este conturat în textul art. 15 din Regulamentul General nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal nu implică doar efecte insulare, ci antamează efecte de tip arhipelag, prin prisma faptului că se poziţionează în prima linie a exercitării efective a altor drepturi esenţiale ale persoanei vizate, în optica dispoziţiilor GDPR şi ale Directivei 2019/770, condiţionând implicit, într-o măsură considerabilă, exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal şi dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Controlul exercitat de persoana vizată asupra prelucrării datelor cu caracter personal şi participarea activă a persoanei vizate la actualizarea preferinţelor sale în ceea ce priveşte consimţământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv decizia de a transfera datele cu caracter personal către un alt operator îşi găsesc expresia normativă în binomul reprezentat de dreptul de acces al persoanei vizate şi dreptul la portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor necesită punerea în aplicare a standardelor tehnice pertinente, în ceea ce priveşte adecvarea mecanismului care vizează facilitarea transferului de date între operatori, inclusiv prin prisma capacităţii de a exporta datele utilizatorului într-un fişier digital accesibil utilizatorului, promovând astfel interoperabilitatea, precum şi facilitarea identificării datelor şi controlul efectiv al persoanei vizate asupra procesării datelor cu caracter personal.

Cuvinte-cheie: portabilitate; date personale; drept de acces; drept de restricţionare; drept de opoziţie

Referinţe

Aertgeerts, P., Shaping Fundamental Rights: The Right to Data Portability, the EU Legislator and the Normative Foundations of the Fundamental Right to Data Protection (November 6, 2019)

Alberini, A.; Benhamou, Y., Data Portability and Interoperability: An Issue that Needs to Be Anticipated in Today’s It-Driven World (August 1, 2017), https://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3038877

Araújo Souto, G., Data Portability: a Necessary Right for Users and Competitors of Digital Platforms (October 12, 2018), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293056

Banda, C., Enforcing Data Portability in the Context of EU Competition Law and the GDPR, MIPLC Master Thesis Series 2017

Belo, J.; Macedo Alves, P., The Right to Data Portability: An In-Depth Look, Journal of Data Protection and Privacy, Vol. 2, nr. 1/2018

Borghi, M., Data Portability and Regulation of Digital Markets, CIPPM / Jean Monnet Working Papers, Bournemouth University, 2019, https://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3617792

Bozdag, E., Data Portability Under GDPR: Technical Challenges (January 28, 2018), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3111866

De Hert, P.; Papakonstantinou, V.; Malgieri, G.; Beslay, L.; Sanchez, I., The Right to Data Portability in the GDPR: Towards User-Centric Interoperability of Digital Services, Computer Law & Security Review, 2018

De Streel, A.; Kraemer, J.; Senellart, P., Making Data Portability More Effective for the Digital Economy (June 14, 2021), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3866495

Gill, D.; Kerber, W., Data Portability Rights: Limits, Opportunities, and the Need for Going Beyond the Portability of Personal Data (October 11, 2020), https://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.3715357

Graef, I., The Opportunities and Limits of Data Portability for Stimulating Competition and Innovation, Competition Policy International, Antitrust Chronicle November 2020 (II)

Graef, I.; Husovec, M.; van den Boom, J., Spill-Overs in Data Governance: The Relationship Between the GDPR’s Right to Data Portability and EU Sector-Specific Data Access Regimes, TILEC Discussion Paper No. DP 2019-005, 2019, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3369509

Graef, I.; Clifford, D.; Valcke, P., Fairness and Enforcement: Bridging Competition, Data Protection and Consumer Law, International Data Privacy Law, vol. 8, nr. 3/2018

Graef, I.; Husovec, M.; Purtova, N., Data Portability and Data Control: Lessons for an Emerging Concept in EU Law, German Law Journal, vol. 19, nr. 6/2018, pp. 1359-1398, Tilburg Law School Research Paper No. 2017/22, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071875

Hurwitz, J., Digital Duty to Deal, Data Portability, and Interoperability, The Global Antitrust Institute Report on the Digital Economy 28, 2020, https://dx.doi.org/ 10.2139/ ssrn.3733744

Jugastru, C., Dreptul la portabilitatea datelor, Revista Universul Juridic, disponibil la adresa http://revista.universuljuridic.ro/dreptul-la-portabilitatea-datelor/, on-line

Ke, T.; Sudhir, K., Privacy Rights and Data Security: GDPR and Personal Data Driven Markets (July 5, 2020), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3643979

Kraemer, J., Personal Data Portability In The Platform Economy: Economic Implications And Policy Recommendations, Journal of Competition Law & Economics, 2020

Leistner, M., The Existing European IP Rights System and the Data Economy – An Overview With Particular Focus on Data Access and Portability, în J. Drexl (ed.), „Data access, Consumer Protection and Public Welfare”, Nomos, 2020, https:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3625712

Leonard, P., Regulatory Trends and Emerging Practices in Access to Customer Data, Portability and Data Sharing in the Financial Services Sector (December 3, 2017)

Lisievici, A., Dreptul la portabilitatea datelor potrivit Regulamentului General privind Protecţia Datelor, în I. Alexe, D.-N. Ploeşteanu, D.-M. Şandru, „Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679”, Editura Universitară, Bucureşti, 2017

Metzger, A., A Market Model for Personal Data: State of Play Under the New Directive on Digital Content and Digital Services (August 4, 2020). in Lohsse S., Schulze R., Staudenmayer D. (eds.), „Data as Counter-Performance – Contract Law 2.0?” Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, 2020

Monteleone, A. G., Il Diritto Alla Portabilità Dei Dati. Tra Diritti Della Persona e Diritti Del Mercato, LUISS Law Review, 2/2017

Nicholas, G., Taking It With You: Platform Barriers to Entry and the Limits of Data Portability, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 2020

Swire, P., The Portability and Other Required Transfers Impact Assessment: Assessing Competition, Privacy, Cybersecurity, and Other Considerations, Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper No. 3689171, 2020, https://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3689171

Turner, S.; Galindo Quintero, J.; Lis, J.; Tanczer, L., The exercisability of the right to data portability in the emerging Internet of Things (IoT) environment (September 26, 2021), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3931040

Vezzoso, S., Competition Policy in Transition: Exploring Data Portability’s Roles, 15th ASCOLA Conference, 25-27 June 2020https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3634736

Vezzoso, S., Data Portability: Initial Reflections on an Ex Ante Approach (March 26, 2020), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561413

Vrabec, H., Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateways to Data Subject Control, SCRIPT-ed, 2018

Vrabec, H., The Failure of Control Rights in the Big Data Era – Does a Holistic Approach Offer a Solution?, in Bakhoum, M., Gallego Conde, B., Mackenordt, M.-O., Surblyte, G. (eds.) „Personal Data in Competition, Consumer Protection and IP Law – Towards a Holistic Approach?”, Berlin Heidelberg: Springer, 2017

Walters, R., The Current Status of Data Portability in Personal Data and Competition Law, European Competition Law Review, 2020

Grupul de lucru „Articolul 29” pentru protecţia datelor, „Ghid privind dreptul la portabilitatea datelor”, on-line

 

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0956 sec.
292087348