romanian english

Alina Mirabela Gentimir: Drepturile culturale bona fide ale migranților

Rezumat: În contextual general al transformărilor sociale din cadrul comunității internaționale, fenomenul migrației reține atenția prin impactul deosebit pe care îl are asupra tuturor membrilor comunității, indiferent de naționalitatea celor care interacționează la nivel social. Premizele armoniei între membri unor comunități naționale diferite sunt reprezentate de drepturile culturale ce sunt exercitate constant de aceștia. Fie că se are în vedere dreptul la educație, fie că sunt vizate drepturi precumdreptul la participare la viața culturală, dreptul de a beneficia de avantajele progresului științific și aplicarea acestuia, dreptul de a beneficia de protecția intereselor morale și materiale rezultate din propria creație științifică, literară sau artistică, dreptul la respectarea libertății indispensabile a cercetarea științifică și creația artistică, dreptul la respectarea nivelului de trai adecvat, autoritățile statelor gazdă ale migranților trebuie să le asigure acestora condițiile optime de exercitare efectivă.

Cuvinte-cheie: drepturi culturale; drept la educație; migranți; Organizația Națiunilor Unite

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-13

Referințe

Crăciunean L., Protecția drepturilor culturale in dreptul internațional, Editura Hamangiu, 2011

Francioni F., Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction, in F. Francioni, Scheinin M., (Eds.) Cultural Human Rights, International Studies in Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, pp. 1-17, https://doi.org/10.1163/ej.9789004162945.i-372

Ispas G.L., Education Legislation. Between Reform and Interest, between Development and Retrograde Tradition/Legislația educației. Între reformă și interes, întreviziune de dezvoltare și tradiții retrograde, publicat în volumul Conferinței internaționale de drept, studii europene și relații internaționale Politica legislativă între reglementare europeană,națională și internațională. Noi perspective ale dreptului, prima ediție, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Editura Hamangiu, București, 2013

Radu H. R., Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2021

Odello M., Seatzu F., The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights The Law, Process and Practice, Routledge Research in Human Rights Law, Routledge, 2020, https://doi.org/10.4324/9781003061267

Pineschi L., Cultural Diversity as a Human Rights? General comment no. 21, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity, Brill Nijhoff, Studies in International Human Rights, Volume 4, 2012, https://doi.org/10.1163/9789004228382_003

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0858 sec.
292087348