romanian english

Tudor Jalbă: Victima infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii

Rezumat: Scopul acestei cercetări constă în analiza amplă a victimei ca parte componentă a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii. În prezenta lucrare sunt abordate problemele care se întâlnesc la calificarea juridico-penală a infracțiunii nominalizate în legătură cu statutul persoanei victimă, fiind făcute în acest sens propuneri pentru ajustarea legislației în vederea înlăturării deficiențelor la încadrarea juridică a faptei. În conținutul lucrării se vor regăsi și răspunsurile referitor la evaluarea persoanei juridice în calitate de victimă a infracțiunii în cauză.

Cuvinte-cheie: victimă; salariat; încălcarea regulilor de protecție; accident; contract individual de muncă

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-10


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0785 sec.
292087348