romanian english

MIHAI DUNEA, Poenalia sunt strictissimae interpretationis? (I)

Rezumat: Un principiu binecunoscut / o regulă general admisă de interpretare a normelor juridice penale este: Poenalia sunt strictissimae interpretationis (!) – legea penală este de strictă interpretare (şi aplicare). Caracterul axiomatic al acestei reguli dispensează, de cele mai multe ori, de explicaţii suplimentare, fiind, în principiu, de la sine înţeles că domeniul dreptului penal – o materie cu potenţial restrictiv maxim pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiinţei umane – trebuie să opereze cu reglementări precise şi punctuale, a căror interpretare şi aplicare să fie cât mai strictă / exactă cu putinţă, pentru a nu lăsa loc arbitrariului interpretativ, fiind atât de multe (şi importante) aspecte juridice în joc. Cu toate acestea, un rapid periplu prin diverse instituţii de drept penal (general) poate indica facil o serie de ipoteze juridice în care reglementările nu sunt / nu pot fi / nu trebuie să fie interpretate strict, ci, dimpotrivă, se impune / se justifică o interpretarea extensivă – deşi această practică tinde a contraveni (aparent) tocmai principiului / regulii de interpretare ante-indicat(e). Ce este şi mai surprinzător este faptul că, adeseori, în cazuri de acest fel, doctrina şi practică admit interpretarea extensivă ca pe un dat firesc, părând să nu sesizeze aparenta incongruenţă a soluţiei respective faţă de o regulă interpretativă general şi unanim acceptată ca premisă. În articolul de faţă ne propunem să realizăm o trecere în revistă (exemplificativă, iar nu exhaustivă) a unor asemenea situaţii (norme juridico-penale care se interpretează extensiv ori se pretează la a fi extensiv interpretate, existând uneori şi discuţii legate de acest aspect), cu scurte observaţii (potenţial critice) pe marginea fiecărui caz expus. Deoarece numărul situaţiilor pe care le avem în vedere este suficient de ridicat (pe de o parte) şi pentru că materialul astfel conceput prezintă un grad sporit de eterogenitate, vom fracţiona articolul în (minim) două părţi, prima urmând a fi dezvoltată în rândurile următoare, pentru ca în numere viitoare ale publicaţiei să fie reluată şi continuată această temă de cercetare.

Cuvinte-cheie: interpretarea legii penale; interpretare strictă / interpretare extensivă; lex certa; lex stricta; interpretare analogică in bona partem / in mala partem; unele cazuri particulare.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0828 sec.
292087348