romanian english

DRAGOȘ LUCIAN RĂDULESCU, Aspecte privind incompatibilitatea funcționarilor publici. Perspectivă...

Rezumat: Conceptul de discriminare presupune, în general, fapte de introducere a unor diferenţieri asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor, efectele constând în nerespectarea tratamentului egal, de regulă în cazul apariției unor situaţii juridice comparabile. Pe de altă parte, discriminarea se regăsește și în cadrul aplicării unor măsuri juridice identice unor persoane ce nu se află în situații comparabile, având la bază criterii protejate diverse și nelimitative. Prin extensie, discriminarea se poate aplica și funcționarilor publici, ce pot fi supuși procedurilor privind regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților, în articol fiind detaliate aspecte privind modalitățile de aplicare a normelor specifice în domeniu.

Cuvinte cheie: discriminare, incompatibilitate, proceduri, funcționar public.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0830 sec.
292087348